NTEX Kärnvärden

Põhiväärtused

Meie põhiväärtused on kõigi meie tegude selgrooks - NTEXi alustala nii firma kui kaubamärgina. Need põhiväärtused on olnud meiega alates algusest ning jäävad meiega alatiseks muutumatult. NTEXi seitse C'd - seven seas - on:

Challenger - väljakutsujad

Me ei karda kõrgema teenindustaseme pakkumiseks alternatiivsete lahendustega esitada väljakutseid ei endale ega turule.

CommitTed - pühendunud

NTEX on pühendunud klientidele parima võimaliku teeninduse pakkumisele. Võiks isegi öelda, et see on meie kirg.

Creative - loomingulised

Kasutame klientide logistiliste probleemide lahendamiseks uudseid mõtteid. See viib meid uute lahenduste ja mõtteviisideni, mis omakorda arendab meie firmat ja töötajaid.

Curious - uudishimulikud

Meid juhib ja motiveerib koostöö inimestega.

Caring - hoolivad

Me kohtleme inimesi, nii firmasiseselt kui -väliselt, austusega. Me kanname klientidelt ning teistelt huvirühmadelt saadud informatsiooni ja usalduse eest korralikult hoolt.

Consistent - alati kõrge teenindustase

Meie sooritus peab olema sama kõrgel tasemel iga päev aastaringselt. Meie moto on, et alati vähemalt oma sõna pidada.

Commercial - kaubanduslikud

Kõike eeltoodut arvesse võttes, pürgime alati firma konkurentsivõime tugevdamise ja resursside mõistliku kasutamise poole.

NTEXi äriidee

"NTEX pakub konkurentsivõimelisi, pandlikke ja kliendi vajadustega arvestavaid transpordi- ja logistikalahendusi maal, merel, õhus, terminalis ja 3PLis. Kliendikesksus, paindlikkus ja kvaliteet iseloomustavad meie tegevust samas alati säilitades keskkonnameelsust."

Meie visioon

NTEX on põhjamaiseks transpordialternatiiviks suurtele veokettidele ning klientide esimene valik tänu sellele, et oleme parim vajaduspõhiste logistikalahenduste tarnija meiepoolt teenindatavatel turgudel.

NTEXi kvaliteedipoliis

Meie eesmärk on luua usaldust NTEXi oskustesse ja tahtesse kliendi ootustele vastata. Meie tegevuse kvaliteet peab olema  nii kõrge, et see oleks oluline põhjus just meid transportijana, töövõtjana või laondajana valida. Sellest lähtudes peame:

  • Andma kiireid ja korrektseid vastuseid päringutele.
  • Hoidma kõrget kvaliteeti nii ülesande ajal kui ka enne ja pärast selle täitmist.
  • Palkama kõrgelt haritud, pühendunud ja kompetentset personali.
  • Olema kiired, paindlikud, keskendunud ning tihedate väljumistega.
  • Mõistma tervet äriprotsessi ja nende teadmistega looma tingimused ülesannete edukaks kordasaatmiseks.
  • Järgima transpordiga seonduvaid seaduseid ja määruseid.